Januari 2016 förvärvades Larmtronic Sverige AB av partners inom koncernen, vi startar nu en process för att få samtliga inom koncernen att arbeta enligt samma kvalitétssystem och mål.

Ägarstrukturen i Larmtronic Sverige AB ser ut som följande:
Larmtronic Brand & Säkerhet AB – 25%
Larmtronic Solution AB – 25%
Larmtronic System AB – 25%
Larmtronic Västerås AB – 25%

Det är med stort intresse vi tar oss an utmaningen att styra och utveckla Larmtronic Sverige AB, med lyhörda medarbetare och många års erfarenhet inom Larmtronicgruppen så ser vi goda förutsättningar att lyckas med våra planerade mål.
”Joakim Andersson – Larmtronic Västerås AB”