Larmtronic  tillsammans  med Swedavias avtalspartner ESTAB  i Visby är ny i slutskedet av  uppdateringen och utbyte av nytt brandlarm  på Visby Airport.

Vi tackar för förtroendet att välja oss som leverantör av säkerhetsutrustningen!