Våra Molntjänster

Larmtronic Västerås AB har egenutvecklade molntjänster som används av hela Larmtronic gruppen. Vi har utvecklade molntjänster för Passagesystem, Kameraövervakning och Inbrottslarm. Med molntjänsterna har du alltid full kontroll via webben, med enkla administrativa delar hanterar och administrerar du enkelt dina system! Kontakta Larmtronic Västerås AB för mer teknisk information om tjänsterna.

  • Passagesystem 90%
  • Kameraövervakning 95%
  • Inbrottslarm 60%