Uppgradering av Brandlarm på Visby Airport

Uppgradering av Brandlarm på Visby Airport

Larmtronic  tillsammans  med Swedavias avtalspartner ESTAB  i Visby är ny i slutskedet av  uppdateringen och utbyte av nytt brandlarm  på Visby Airport. Vi tackar för förtroendet att välja oss som leverantör av säkerhetsutrustningen!
Larmtronic System AB – Certifierad ARX-partner

Larmtronic System AB – Certifierad ARX-partner

Nu är även Larmtronic System AB certifierad ARX-Partner. Tillsammans med Larmtronic Västerås AB har vi nu alltså två aktörer inom Larmtronic Sverige AB som är godkända och certifierade för Assa ARX! Här kan du läsa mer om ASSA...
Ny hemsida för Larmtronic Sverige AB!

Ny hemsida för Larmtronic Sverige AB!

Januari 2016 förvärvades Larmtronic Sverige AB av partners inom koncernen, vi startar nu en process för att få samtliga inom koncernen att arbeta enligt samma kvalitétssystem och mål. Ägarstrukturen i Larmtronic Sverige AB ser ut som följande: Larmtronic Brand &...