Serviceavtal

Vi erbjuder valbara serviceavtal i olika nivåer för att passa in för just dig och dina krav eller önskemål för din säkerhetsutrustning.
Med ett serviceavtal kan du känna dig trygg att din investerade utrustning faktiskt fungerar samt att det bevisats att ett serviceavtal förlänger livslängden på den tekniska utrustningen.

Ett serviceavtal för inbrottslarm säkerställer att larmet fungerar, en gång per år kommer våra kunniga tekniker ut och gör en fullständig kontroll av ert inbrottslarm samt en komplett alprovning mot larmcentral. Efter utförd kontroll erhåller ni revisionsprotokoll med eventuella anmärkningar. Vi har även bytesintervall av back-up batterier för våra avtalskunder.

För Brand/Utrymningslarm ska det utföras månads-, kvartal-, och årskontroller. Vi kan erbjuda serviceavtal i alla nivåer för brand/utrymningslarm.

Med serviceavtal på sitt kameraövervakningssystem justerar vi årligen in kameror samt rengör dessa, vi kontrollerar videoservarns alla komponenter och kontrollerar lagringsprestandan. I samband med platsbesöket uppdateras även kamerasystemet till nyare programvara om sådan finns tillgänglig.

Med ett serviceavtal för passagesystem går vi genom samtliga dörrmiljöer och justerar dörrstängare vid behov, vi utför även backup av all data samt utför batteribyten för back-up system enligt fast intervall.

För all bärbara personlarm är ett serviceavtal mycket viktigt, dessa är batteridrivna och är mycket viktigt att dessa fungerar, ett bärbart överfallslarm som inte fungerar ger en falsk trygghet för den som dagligen bär det om händelse skulle inträffa.

Vi utbildar konstant våra kunder så ni som kund själva utför kontinuerliga månadsprov på överfallslarmet och vi besöker varje år och utför komplett funktionskontroll och batteribyten, vi utför även extra utbildning för nyanställda i samband med årliga servicebesöket.