Om Larmtronic

Larmtronic är ett kunskapsföretag inom säkerhet med lång samlad branscherfarenhet.

Vi arbetar efter filosofin att vi behövs bara om våra kunder anser det. Vi tillhandahåller därför inte endast ett brett utbud av individuella och kreativa säkerhetslösningar, utan också stor kunskap om produkter och marknadens behov samt en engagerad personal.

Larmtronic grundades i Västerås redan 1982 och har fram tills idag expanderat med kontor som utför dagliga installationer och servicearbeten i hela mälardalsregionen.

En säker leverantör!

Välj certifierat så är du på den säkra sidan!
Läs mer på www.sbsc.se

Öppna system!
Vi arbetar med marknadsledande leverantörer av säkerhetssystem

Larmmottagare
Vi ansluter ditt system mot valfri larmcentral

Rätt system
Moderna system för morgondagens behov!

Certifikat

Godkänd
Anläggarfirma
Inbrottslarm

För inbrottslarmsinstallationer har vi polistillstånd, samt att Larmtronic Västerås AB är Certifierad Anläggarfirma av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering enl. norm SSF 1015 i larmklass I-II.

Behöriga
Ingenjörer
Inbrottslarm

Tobias Rojas, Hans Wiklund
och Erik Hedsäter
är Behöriga Ingenjörer Inbrott, enligt norm SSF 1016.

Godkänd
Anläggarfirma
Brandlarm

Larmtronic Brand & Säkerhet AB är av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering Certifierad Anläggarfirma enligt Norm SBF 1008:2

Behörig
Ingenjör
Brandlarm

Juha Markkanen är sakkunnig och Behörig Ingenjör Brandlarm enligt norm SBF 1007:3