Trygghet

Vi erbjuder serviceavtal och fjärråtkomst i olika former.
Med ett serviceavtal kan du som kund låta oss ha kontroll på att din anläggning verkligen fungerar, vi besöker er regelbundet på plats och utför fullständig kontroll av komponenter samt att allt skickas som det ska till larmcentralen, på dessa besök kan vi även ta vid och byta backup batterierna i ert system enligt fasta intervaller. Vi har även möjlighet att erbjuda jourtjänster och fullserviceavtal.

Produktutbud

INBROTTSLARM

Det effektivaste sättet att förebygga brott är att ha ett pålitligt inbrottslarm. Ett inbrottslarm är ofta ett nödvändigt komplement till ett befintligt mekaniskt skydd. Inbrottslarmet skall förutom att vara avskräckande även detektera när det mekaniska skyddet bearbetas och snabbt visa om obehöriga gör intrång i larmade lokaler. Ett utlöst larm kan starta larmklockor, siréner, tv-övervakning eller andra förbestämda åtgärder.

CCTV

Att använda kamera som hjälpmedel vid övervakning är en säkerhetsteknik och metod som är av allt större betydelse, den primära avsikten är att avskräcka men även att dokumentera olika typer av händelser.

BRANDLARM

Ett brandlarmssystem som detekterar eld och värme på ett tidigt stadium kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandlarmsystemets uppgift är att i tid detektera en brandhändelse och på så vis minimera följdverkningarna i form av liv och förstörd egendom.

PASSAGESYSTEM

Ett passagesystems primära uppgift är att förhindra obehörigt tillträde till lokaler och byggnader, det blir allt vanligare att man ersätter den traditionella nyckelhanteringen med olika passagekontrollsystem. Fördelen är att man slipper en dyr och osäker nyckelhantering, samtidigt skaffar man sig också fullständig kontroll över vem som har tillträde till lokalerna samt var och när detta får ske.

Investera i godkända produkter!

Om man investerar i en säkerhetsanläggning vill man naturligtvis att den skall skydda sak och person på absolut bästa sätt. Ett mycket bra sätt är att anlita ett certifierat företag med certifierad personal som installerar certifierade produkter. Källa:www.sbsc.se

Då har man försäkrat sig om att man har en samarbetspartner som är seriös, kompetent och har tillgång till rätt produkter för ditt behov. Välj certifierat så är du på den säkra sidan! Mer informationwww.sbsc.se